TSO-SUPPORT

Advies, training en coaching voor tussenschoolse opvang

Aanbod

Advies

Advies aan directie en medezeggenschapsraad over de organisatie van een geschikte opvang. Bespreking en uitleg van de wet- en regelgeving is een vast onderdeel van dit aanbod.


Training

Trainingen aan vrijwillige begeleiders, pedagogisch medewerkers en tso-coördinators. Training aan teams, isamengestelde groepen of op individuele basis.


Coaching

Als coördinator of pedagogisch medewerker in gesprek met een buitenstaander, iemand die op de hoogte is van je werk.
Actief aan de slag om het probleem te onderzoeken en een nieuwe aanpak te vinden die bij jou en jouw tso-organisatie past.

TSO-Voorbeeldschool

Het keurmerk voor de tussenschoolse opvang. Als lid van de commissie kom ik observeren en evalueren en ten slotte een bronzen, zilveren of gouden ster uitreiken.
Open inschrijving

Regelmatig organiseer ik samen met collega’s een inspiratiedag met open inschrijving.
Er worden speciale dagen georganiseerd voor tso-coördinatoren en ook voor groepen tso-medewerkers en tso-coördinatoren samen.


Informatie

Ben je nieuwsgierig geworden en heb je belangstelling voor het beschreven aanbod?
Zou je een trainingsdag willen organiseren voor tso-medewerkers van meerdere scholen tezamen? Nodig mij uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en/of eerste observatie en evaluatie van de praktijk.

Klantervaringen

Deelnemer aan Inspiratiedag voor tso-coördinatoren

img

“Op 17 januari ben ik naar een netwerkdag voor TSO-coördinatoren geweest. Het was leuk om andere coördinatoren te ontmoeten, te horen hoe het op andere scholen gaat. Aan de ene kant geeft het nieuwe ideeën die je mee naar huis kunt nemen om de eigen TSO te verbeteren, aan de andere kant ben je soms blij met dingen die op je eigen school goed gaan en besef je dat dat ook niet altijd automatisch bij iedereen zo is. Leuk ook om verhalen uit alle kanten van het land te horen en de diversiteit in hoe het op allerlei scholen geregeld is. Sheila geeft goede handvaten om met elkaar in gesprek te gaan. En deze handvaten kun je ook weer meenemen om binnen je eigen TSO-team goed met elkaar in gesprek te gaan. Ook gaat ze in op de praktijksituaties en vragen waar we zelf mee kwamen. Kortom: een waardevolle en gezellige dag.”

-