Een beroep om trots op te zijn

Een beroep om trots op te zijn

Een beroep om trots op te zijn

De mensen die werken bij het overblijven, hebben veel verschillende titels: tso-medewerker, overblijfkracht, TSO’er, pleinwacht, broodouder of … Maar, heet de opvang nu TSO, overblijven of …, de begeleiders doen hetzelfde: kinderen begeleiden. Als deze begeleiders genoeg steun in de rug ervaren, kunnen zij fantastisch werk verrichten!

Je doet dit werk met plezier omdat:

 

  • Je hiermee de kans krijgt (je) (klein)kinderen in actie te zien met hun klasgenootjes.
  • Je hiermee (vaak) een welkome onkostenvergoeding ontvangt.
  • Je er veel liefde voor terug krijgt.. het is dankbaar werk.
  • Je een verhaal kunt voorlezen en ervaart dat de kinderen aan jouw lippen hangen!
  • Je de kinderen beter leert kennen door een praatje met ze te maken.
  • Je vooral positieve aandacht geeft aan de kinderen en die zelf ook krijgt van de schoolleiding.
  • Je af en toe een kort spel speelt met de kinderen en daardoor binnen de kortste keren een grote groep enthousiaste kinderen om je heen verzamelt.
  • Je er bent voor de kinderen die jouw hulp nodig hebben.
  • Je vóór of na je taken, even de tijd neemt om met je collega’s te praten.
  • Je kunt vertrouwen op je collega en dit toont door haar/hem zelf een gesprek met een groepje kinderen te laten afhandelen en pas te helpen als je collega erom vraagt.