Advies, begeleiding en training voor tussenschoolse opvang
Stacks Image 85
TSO-voorbeeldschool

Aan het overblijven worden steeds meer eisen gesteld ten einde professionalisering te bevorderen.
Zo zijn in de afgelopen jaren met name een aantal financiële regelingen aangescherpt, maar ontbreken nog altijd concrete criteria waaraan een voorziening moet voldoen.
Om deze reden ben ik in 2012 samen met Ed van Veen gestart met een werkwijze, waarmee scholen en kinderopvangorganisaties de kans krijgen de eigen TSO te laten beoordelen en te verbeteren.

 • Werkwijze:
 • Allereerst kom ik tijdens het overblijven observeren en de aanpak met u bespreken;
  Na de observatie wordt de organisatie ingedeeld in een categorie, brons, zilver of goud;
 • Omdat de situaties en mogelijkheden door het land divers zijn, hebben wij verplichte en facultatieve criteria opgenomen in de categorieën;
  In het observatieverslag worden ook tips en tops opgenomen, waarmee kan worden toegewerkt naar het beoogde niveau;
  De uitreiking van een ster wordt door de organisatie zelf georganiseerd in een bijpassende sfeer. De toekenning is twee jaar geldig;
  Het in ontvangst mogen nemen van een ster, wordt veelal als een kroon op het werk en goede samenwerking van de tso-medewerkers en de organisatie gezien;
  De bijbehorende raamsticker en oorkonde biedt de organisatie de gelegenheid uiting te geven van de beschikbare kwaliteiten;

Klik op onderstaande button voor meer informatie en verslagen van eerdere uitreikingen.

Heeft u belangstelling voor het concept TSO-voorbeeldschool?
Ik kom graag bij u op bezoek!


..
..

Praktisch, interactief en positief!