Advies, begeleiding en training voor tussenschoolse opvang
Stacks Image 1135


Coördinatorentrainingen

Eén keer per week dagcoördinator of organisator op de achtergrond, dat zijn zo maar twee voorbeelden van de mogelijke invullingen van een coördinator functie.
Voor iedere soort coördinator is een gepaste training samen te stellen.

TSO-Support organiseert speciale co
ördinatorentrainingen voor stichtingen en verenigingen. Individuele coördinatoren kunnen zich ook aanmelden voor een Coördinatoren Netwerkdag in de regio.


TSO coördinatorschap (1 schooldag of 2 dagdelen)


Onderwerpen:

 • Wetgeving rond TSO
 • Leidinggevende rol van de TSO coördinator
 • Effectief communiceren
 • Begeleiden van TSO vrijwilligers


TSO opzet (1 schooldag of 2 dagdelen)


Onderwerpen:

 • Structuur van de TSO
 • Wetgeving
 • Rol van de TSO coördinator
 • Regels, afspraken en protocollen
 • Schriftelijke en mondelinge communicatieDagverantwoordelijke (1 dagdeel)

Onderwerpen:

 • Enthousiasmeren, instrueren en informeren
 • Rol van overblijfkracht en dagverantwoordelijke
 • Belangrijke informatie vooraf
 • Gebruik van ruimte en effectieve begeleiding
Praktisch, interactief en positief!