Advies, begeleiding en training voor tussenschoolse opvang
Stacks Image 1135


Coördinatorentrainingen

Eén keer per week dagcoördinator of organisator op de achtergrond, dat zijn zo maar twee voorbeelden van de mogelijke invullingen van een coördinator functie.
Voor iedere soort coördinator is een gepaste training samen te stellen.

TSO-Support organiseert speciale co
ördinatorentrainingen voor stichtingen en verenigingen. Individuele coördinatoren kunnen zich ook aanmelden voor een Coördinatoren Netwerkdag in de regio.


Stacks Image 1754
Vinden en binden van nieuwe vrijwilligers
(2 dagdelen)

Onderwerpen:

 • De zoektocht, wie en hoe
 • Begeleiden van overblijfkrachten
 • Mogelijke beloningen
 • Zo blijven ze
 • Afscheid nemen
TSO opzet (1 schooldag of 2 dagdelen)


Onderwerpen:

 • Structuur van de TSO
 • Wetgeving
 • Rol van de TSO coördinator
 • Regels, afspraken en protocollen
 • Schriftelijke en mondelinge communicatie


TSO coördinatorschap (1 schooldag of 2 dagdelen)


Onderwerpen:

 • Wetgeving rond TSO
 • Leidinggevende rol van de TSO coördinator
 • Effectief communiceren
 • Begeleiden van TSO vrijwilligers

Dagverantwoordelijke (1 dagdeel)


Onderwerpen:

 • Enthousiasmeren, instrueren en informeren
 • Rol van overblijfkracht en dagverantwoordelijke
 • Belangrijke informatie vooraf
 • Gebruik van ruimte en effectieve begeleiding
Praktisch, interactief en positief!