Advies, begeleiding en training voor tussenschoolse opvang
Stacks Image 1131


Hoe realiseer je kinderparticipatie

Hoe geven we kinderen de kans bewust een eigen mening te leren vormen en die te uiten?
Tijdens deze workshop onderzoeken de deelnemers op welke manier zij kinderen effectief kunnen uitnodigen om deel te nemen aan dit project. Er wordt geoefend in de verschillende stappen die gezet worden om kinderparticipatie in praktijk te brengen.
Tenslotte worden werkvormen uitgewerkt, zodat na de workshop echt gestart kan worden met kinderparticipatie.


Stacks Image 1140
Eén dagdeel (ochtend of avond)

Onderwerpen:

  • Wat is kinderparticipatie
  • Open communicatie
  • Participeren
  • Compromissen sluiten
  • WerkvormenDeze workshop laat zich goed combineren met ‘Veilige interactie tijdens de TSO’ en wordt daarmee een echte tso-cursus. Hierdoor is ook aandacht is voor omgaan met negatief gedrag als regels handhaven, conflicthantering, pesten en plagen.
Deze tso-cursus kan worden verzorgd op twee ochtenden/avonden.Praktisch, interactief en positief!