Categorie op Geen categorie

Laat TSO-vrijwilligers schitteren

Laat TSO-vrijwilligers schitteren

Als het nu zo lastig is om tso-vrijwilligers te vinden, maak het elkaar dan iets makkelijker door te zorgen voor een ultieme aanpak van de TSO. Zo blijven de bestaande vrijwilligers en komen nieuwe vrijwilligers af op de goed reclame. Zo zorg je ervoor dat vrijwilligers het leuk vinden bij jullie te werken, omdat ze doen waar zij zelf behoefte aan hebben:

Nieuwe vrienden maken

Veel vrijwilligers staan open om nieuwe vrienden te maken, zo zie je dat vrijwilligerswerk ook kan helpen tegen eenzaamheid. Vrijwilligers leren elkaar beter kennen én zijn goed voorbereid op hun taak door iedere tso-dag 15 minuten vóór het begin van het overblijven te worden ontvangen door de coördinator. Tijdens het korte overleg en speciale trainingsbijeenkomsten leren zij van elkaar. Als de coördinator regelmatig een gezellige koffiebijeenkomst, etentje of themabijeenkomst organiseert, wordt er echt gewerkt aan versterking van het team.
Tip uit de praktijk: Ga samen voordelig eten bij het buurthuis.

Actief blijven in goede gezondheid

Het effect van het tso-vrijwilligerswerk voor de senior (of werkeloze) is vaak dat zij weer een doel hebben om op te staan en naar buiten te gaan. Er wordt op hen gewacht en ze krijgen er heel vaak nog een leuke vergoeding voor.

Sociale erkenning

Als ik vraag aan vrijwilligers waarom zij denken dat zij geschikt zijn om dit werk te doen, hoor ik vaak terug dat zij met zoveel plezier met kinderen werken, dat zij zo genieten om de kinderen in actie zien. De vrijwilligers ervaren dat zij nuttig zijn in de school, in de maatschappij en dus waardevol zijn voor wat zij doen. Hoe tonen jullie je waardering voor de tso-medewerkers?
Tip uit de praktijk: Vier de Nationale Overblijf Dag.

Gevraagd zijn
Nieuwe vrijwilligers vinden lukt vaak het best door persoonlijk contact. Het meest effectief is als het enthousiasme van de bestaande vrijwilligers wordt overgedragen op de aspirant vrijwilligers. Dus, als er een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd op school, nodig de tso-vrijwilligers hier ook voor uit. Geef ze het podium, laat ze schitteren en vertellen over het mooie werk in de tussenschoolse opvang.

Kers op de taart

De vrijwilliger voelt zich serieus genomen.
De vrijwilliger ontvangt een kaartje op je verjaardag of tijdens ziekte.
De vrijwilliger ontvangt een certificaat bij … jaar trouwe dienst.
De vrijwilliger ontvangt bij vertrek een nette referentie.
De vrijwilliger heeft jaarlijks een evaluatiegesprekje, zodat er tijd en aandacht is voor hetgeen speelt bij vrijwilliger én de tso-organisatie.

Veel succes in de duurzame TSO!

17 feestelijke tips voor jullie nationale overblijf dag op 6 juni

17 feestelijke tips voor jullie nationale overblijf dag op 6 juni

Op de eerste donderdag van juni wordt de Nationale Overblijf Dag gevierd, dit jaar op 6 juni alweer voor de vijfde keer! De redactieleden van het Overblijf Magazine, geven je zoveel mogelijk informatie en inspiratie om de overblijfmedewerkers op deze speciale dag te bedanken voor hun inzet en hulp aan de school/organisatie. Ik gun het alle hardwerkende overblijfmedewerkers op 6 juni in het zonnetje te worden gezet! Check onderstaande tips, voor je begint:

Tips ter voorbereiding

Eerste fase:
Ben jij de tso-coördinator/lid van de Ouderraad/lid van de Medezeggenschapsraad? Informeer de directeur of het bestuur van de school over de Nationale Overblijf Dag.
Maak gebruik van de speciale NOD-materialen van het Overblijf Magazine: o.a. het persbericht, een informatiebrief voor het schoolpersoneel en de poster ter aankondiging.
Kom als initiatiefnemers op korte termijn bij elkaar voor jullie plan van aanpak.
Overweeg dan ook of jullie aan de win-actie van het Overblijf Magazine willen meedoen. Lees verder bij ‘win-actie’.
Organiseren jullie een feestelijk samenzijn voor het tso-team? Nodig de dames en heren tijdig uit, zodat iedereen erbij kan zijn!

Tweede fase:
Ga als schoolteam of Ouderraad samen met de kinderen in het geheim creatief aan de slag.
Neem contact op met de regionale media. Nodig ze uit om verslag te komen doen van de viering van jullie Nationale Overblijf Dag!

Derde fase:
Laat de kinderen de school versieren zodat de overblijfmedewerkers/ouders bij binnenkomst verrast worden.
Vier de Nationale Overblijf Dag op donderdag 6 juni en laat iedereen weten hoe blij jullie zijn met de overblijfmedewerkers/pleinwachten/broodouders/tso’ers/…hoe heten de begeleiders bij jullie eigenlijk?

Cadeautips
Maak samen een mooi boeket bloemen en overhandig deze op de Nationale Overblijf Dag.
Op de website van het Overblijf Magazinestaat een speciale NOD-slinger en een kleurplaat die je door de kinderen kunt laten inkleuren.
Zing als leerkracht samen met de kinderen de overblijfmedewerker(s) toe bij de start van de TSO (verras de medewerker tijdens de overdracht).
Verzamel een heleboel complimenten over/voor de overblijfmedewerkers, maak er een mooi schilderij van en onthul het schilderij op de Nationale Overblijf Dag 2019.
Laat de kinderen uit de bovenbouw een heuse High Tea maken en verwen de tso-medewerkers ermee na afloop van de TSO op 6 juni.
Kijk voor heel veel feestelijke inspiratie onder het kopje Nationale Overblijf Dag en zie ook hoe overblijfmedewerkers op andere scholen in de afgelopen jaren in het zonnetje zijn gezet.

Dit zijn zo maar een paar tips, op deze website zie je er nog heel veel meer!

Win-actie

Wil je als TSO in aanmerking komen voor één van de mooie cadeaus die de redactieleden van het Overblijf Magazine ter beschikking stellen? Welke cadeautjes we gaan verdelen is nu nog een verrassing. Aan jullie om een supermooi feest te bedenken.
Maak een fotoverslag van de viering van jullie Nationale Overblijf Dag en stuur deze na afloop, uiterlijk op woensdag 12 juni, aan de redactie van het Overblijf Magazine: info@overblijf-magazine.nl. De winnaars worden in het Overblijf Magazine en op de Facebookpagina van het Overblijf Magazine bekendgemaakt.

Houd er rekening mee dat je toestemming vraagt voor publicatie van materiaal waarop de mensen herkenbaar in beeld zijn!!!

Sheila Hoogeland, TSO-Support

Zijn jullie klaar voor een overvol team?

Zijn jullie klaar voor een overvol team?

Genoeg vrijwilligers vinden én houden, dat is denk ik de allergrootste uitdaging van iedere tso-coördinator. Omdat steeds vaker beide ouders bijna full-time werken, is het lastig voldoende vrijwilligers te vinden binnen de oudergeleding.

Wees dus extra zuinig op de huidige vrijwilligers!

Dan kan het nodig zijn extra vrijwilligers búiten de oudergeleding te zoeken die geschikt én langdurig inzetbaar zijn. Uit groot onderzoek blijkt dat veel 65+ers werk vinden via uitzendbureaus. Zij zijn vitaal, niet snel emotioneel uitgeput én zijn vaak beroepsexpert. Daar vul ik dan aan: en jarenlange ervaring hebben met de begeleiding van (klein)kinderen. Hoe vinden én houden we deze groep potentiële vrijwilligers?

Zuinig zijn op medewerkers

Bedenk dat mensen heel gevoelig zijn voor de sfeer binnen de organisatie. Pas als mensen echt het gevoel hebben dat:

 • zij gestimuleerd worden samen te werken en verantwoordelijkheid krijgen,
 • zij er echt bij horen en welkom zijn én
 • hun kennis en ervaring gewaardeerd worden,
 • dat er sprake is van wederzijds respect en vertrouwen,

… pas dan zullen zij zich echt goed voelen, gemotiveerd zijn en zich willen inzetten voor de organisatie.

Doel van 65+ers met het vrijwilligerswerk

Ouders helpen vaak tijdens de tussenschoolse opvang, omdat het leuk is een inkijkje te krijgen in de wereld van hun schoolgaande kind. Hun agenda bepaalt of er ruimte is voor vrijwilligerswerk (in de tussenschoolse opvang).

Voor veel senioren (tussen 60 en 75 jaar) geldt dat zij vooral vrijwilligerswerk willen blijven doen als het leuk werk is. Met plezier zetten zij zich in voor de samenleving en dragen graag kennis en ervaring over op jongeren. Veel van deze generatiegenoten willen ook nog graag nieuwe dingen blijven doen en leren.

Voor de senior bepaalt het vrijwilligerswerk de agenda: het vrijwilligerswerk in de tussenschoolse opvang houdt hen bezig en actief, brengt structuur in het dagelijks leven, biedt sociale contacten en helpt eenzaamheid verminderen.

Normen en waarden

Een goede samenwerking tussen collega’s en organisatie wordt bevorderd door de gedeelde waarden en normen. De aanwezigheid van de vitale senior (tussen 60 en 75 jaar) wordt door de jonge ouders (tot ongeveer 30 jaar) gewaardeerd om hun ‘geweten’ en hun sturing op waarden en normen. Mensen uit deze twee generaties herkennen veel in elkaar, denk aan onzekerheid over toekomst en te maken keuzes.

In dit kader is het belangrijk aandacht te houden voor de goede relatie tussen de (senior) vrijwilliger en de coördinator. Een goede relatie bevordert de duurzame inzetbaarheid van de (senior) vrijwilliger(s).

Door kennis, kunde en (levens)ervaring met tijd en aandacht voor elkaar te delen, helpen wij elkaar. Wij willen anderen beter maken, maar willen er zelf ook beter van worden.

Laat het vrijwilligerswerk dus écht leuk zijn

 1. Zorg voor een fijne sfeer in de TSO. Creëer een sfeer waar aandacht en belangstelling voor elkaar belangrijk is.
 2. Bespreek duidelijk de afspraken over de werkwijze, de samenwerking onderling en met het schoolpersoneel.
 3. Geef goede uitleg over de aanpak en de regels voor de kinderen en zorg voor een gedegen inwerkprogramma, zodat de vrijwilliger met vertrouwen en plezier het werk kan doen.
 4. Zorg voor extra aandacht in de vorm van kortdurende en praktische trainingen.
 5. Creëer de mogelijkheid om vakantie te nemen buiten de schoolvakanties.

 

Werving van nieuwe (seniore) vrijwilligers

 1. Ga als (seniore) vrijwilligers de boer op of organiseer samen een gezellige bijeenkomst voor (oud-)medewerkers en/of (groot)ouders en kinderen.
 2. Vertel wat werken in de TSO zo bijzonder maakt en wat jij zelf zo leuk vindt aan het werken in de TSO.
 3. Bevraag je gesprekspartner over zijn/haar invulling van de dagelijkse dag.
 4. Schets de situatie op de school/TSO en waarom jullie extra vrijwilligers nodig hebben.
 5. Heeft de aspirant tso-vrijwilliger belangstelling om een keer de TSO mee te maken? Geef de contactgegevens van de aspirant-vrijwilliger door aan de coördinator.

Het vinden van nieuwe tso-vrijwilligers kan in een heel ander daglicht komen te staan. Tussenschoolse opvang als gemeenschappelijke zorg voor de hele samenleving!

Bronnen

Veel succes met jullie duurzame TSO!

Effect van de training

Effect van de training

Ik geniet ervan om tso-medewerkers inspiratie en ervaring te laten opdoen om het overblijven voor henzelf én de kinderen nog fijner te laten verlopen. Maar, het effect in de praktijk is soms maar klein. Hoe komt dat toch? Maar beter, wat kunnen we eraan doen om het effect te vergroten? Het blijkt dat nieuwe inzichten en werkwijzen in praktijk brengen een zorgvuldige aanpak vraagt. Effect bereik je door drie stappen te zetten:

 1. Noodzaak van de training vaststellen (vóór de trainingsdag)
 2. Creëren van draagvlak (ná de training met het gehele team)
 3. Vinger een de pols houden (tijdens het periodieke werkoverleg)

 

Noodzaak van de training vaststellen

Observeer het overblijven een paar keer. Stel vast wat goed gaat en stel vast waar verbetering wenselijk is. Of nodig een expert uit om met een frisse blik naar jullie TSO te kijken. De directeur (samen met de tso-coördinator) beantwoordt daarna de volgende vragen:

 • Wat is de eerste reden om een training te organiseren?
 • Wat zal de meerwaarde zijn om de nieuwe kennis en ervaring van de tso-medewerkers in praktijk te laten brengen?
 • Wat betekent het doel (bijvoorbeeld ‘verbetering van de pedagogische kwaliteiten’) voor de tso-praktijk?

 

Creëren van draagvlak

Het komt vaak voor dat niet alle teamleden aanwezig konden zijn bij de training. De afwezigen hebben niet die inspiratie opgedaan en zullen vragen stellen en hun bedenkingen kunnen hebben over de noodzaak. Veranderingen hebben tenslotte nieuwsgierigheid naar de nieuwe aanpak, maar ook vaak weerstand en onzekerheid tot gevolg.

 • Leg als directeur/tso-coördinator uit wat de voordelen van de nieuwe aanpak en werkwijze zullen zijn. Benoem de reden vanuit het perspectief van de ouder/medewerker om te komen tot een (bijvoorbeeld: professionelere) aanpak.
 • Laat één van de enthousiaste deelnemers vertellen over de opgedane ervaringen. Deze persoon kan vaak andere tso-medewerkers overtuigen.
 • Geef ruimte aan kritiek en vragen en probeer die zo goed mogelijk te beantwoorden.
 • De directeur/tso-coördinator kan tenslotte vertellen dat de nieuwe benadering niet voor altijd is, maar dat de aanpak na een halfjaar weer wordt geëvalueerd.

 

Vinger een de pols houden

Als de keuzes voor de nieuwe aanpak zijn gekozen, is het van belang aandacht te blijven geven aan de voortgang. Als deze stap wordt vergeten, bestaat de kans dat de nieuwe aanpak een stille dood sterft.

 • Bespreek in het werkoverleg het daadwerkelijk gebruik van de aanpak/methode.
 • Zorg dat de nieuwe aanpak/methode werkbaar blijft. Welke voorwaarden gelden om dit te realiseren?
 • Zorg ervoor dat de aanpak/methode daadwerkelijk wordt uitgevoerd als eerder bedoeld, zodat de bewezen aanpak ook echt kan werken.
 • Laat tso-medewerkers ook enkele criteria opstellen voor een goede aanpak. Handvatten/afspraken dragen bij aan een goede uitvoering van de opdracht.
 • Bespreek regelmatig (bijvoorbeeld tussen iedere vakantie één keer) de effecten van de nieuwe aanpak/methode. Zijn de gewenste effecten gebaseerd op de nieuwe aanpak?

Succes met jullie duurzame TSO!

Liefdewerk of betaald werk?

Liefdewerk of betaald werk?

Het werk dat jij doet als tso-medewerker kan een leuke onderbreking van jouw (werk)week zijn, of een verantwoordelijke functie binnen de (school)organisatie. Werk dat voor de één bijna als ontspannend wordt ervaren en voor de ander als een intensieve dagbesteding.
Deze uitersten zie ik terug op scholen en tso-organisaties door het hele land.
Allemaal liefdewerk of ook betaald werk?

Vrijwilligerswerk

Voor veel mensen is vrijwilligerswerk een manier om buiten te komen en sociale contacten op te doen. Liefdewerk omdat ze het werk belangeloos en gratis (of met een onkostenvergoeding) doen. Men wil graag iets doen voor de school en vindt het leuk om een kijkje te nemen in de schoolwereld van hun (klein)kind. Deze mensen komen vaak eens per week of minder vaak helpen.

Vrijwilligerswerk kent geen plichten, maar wel onderlinge afspraken.
Ontmoet elkaar dus regelmatig tijdens vergaderingen. Geef iedereen de kans heeft zijn/haar verhaal te doen, naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Samen zoeken jullie naar oplossingen voor lastige situaties.

Betaald werk

Mensen die als betaald tso-medewerker aan de slag gaan, hebben vaak grotere verantwoordelijkheden. Denk dan aan een grote organisatie met de omvangrijke financiën met intensieve tso-voorbereidingen, intensieve begeleiding van vrijwilligers en de organisatie van bijeenkomsten als regelmatige vergaderingen en cursussen. Medewerkers zorgen voor de continuïteit van de organisatie. Medewerkers besteden ook meer uren dan de andere tso-medewerkers op een overblijfdag zelf, vaak meer dan een uur extra naast tso-tijd. Tijd waarin voorbereidingen worden getroffen en ook overdracht van en naar leerkrachten plaatsvindt.

Door meer werkuren en meer verantwoordelijkheden staat de maximaal toelaatbare onkostenvergoeding (Belastingplan: vanaf 2019 € 1700 per jaar) niet meer in verhouding tot de inzet. Het werk is echt werk en kan geen vrijwilligerswerk meer zijn.

 

Overdracht van het gezag

Als de school kiest voor een nieuwe vrijwillige coördinator, is het ontzettend belangrijk dat de schoolleider de tso-aanpak goed uitlegt aan het bestaande tso-team. De tso-vrijwilligers weten hoe de TSO in praktijk zal worden georganiseerd en bij wie zij kunnen aankloppen voor hulp en steun. De coördinator krijgt hierdoor het gezag overgedragen en de teamleden weten waar zij aan te zijn.

Een betaald medewerker heeft als vanzelf meer gezag om kinderen en collega’s aan te spreken en conflicten te helpen oplossen. De positie is vanaf het begin duidelijk en deze persoon hoeft zijn/haar gezag niet ‘te verdienen’.

Liefdewerk oud papier

De uitdrukking ‘Het was allemaal liefdewerk oud papier’ klinkt verwijtend. Er wordt gesproken over het misbruik van gratis inzet.

Mensen die hun ziel en zaligheid in het vrijwilligerswerk hebben gelegd en tenslotte met een náár gevoel abrupt zijn gestopt. Verwachtingen en mogelijkheden zijn blijkbaar onvoldoende besproken. De vraag is of er voldoende leiding gegeven is. Helaas zijn dit soort gevoelens en ervaringen van alle dag. Ik wens jullie dit niet toe, zonde van alle energie.

Zorg voor fijn overblijven en onderzoek samen de volgende vragen:

 • Hoe is de sfeer binnen de school/tso-organisatie? Wat doen we eraan om de goede sfeer zo goed te houden?
 • Is er genoeg aandacht voor elkaar en horen de vrijwilligers er echt bij? Wat doen we eraan om dit gevoel te versterken?
 • Is er voldoende aandacht voor de waardering (denk niet alleen in €) van de tso-medewerkers? Worden complimenten gehoord en gevoeld (ook door kinderen/ouders)?
 • Zijn alle mogelijkheden, om vrijwilligers een (klein) dienstverband te bieden, tegen het licht gehouden? Met welke criteria houden we rekening?