Advies, begeleiding en training voor tussenschoolse opvang

Stacks Image 8182
Verschillende waarden maken het verschil.


Als de school en/of de MR van mening is dat de tussenschoolse opvang een kwaliteitsimpuls nodig heeft, wordt vaak gedacht aan andere schooltijden, wisselpauzes of het inhuren van een professionele organisatie. Het is van grote waarde om in dit proces ook de positie en de rol van de tso-medewerker binnen de school te bespreken. Wat doet de tso-medewerker nu, wat zouden deze mensen in de andere aanpak doen en wat heeft dit voor gevolgen voor hun positie binnen de school. lees meer …..

Publicatie 17.08.18

Stacks Image 8233
Dank je wel voor je goede zorgen!


Omdat jij er bent, hebben de kinderen een fijne lunchpauze.
Omdat jij er bent, zijn er veel (meer) activiteiten mogelijk voor de kinderen
lees meer …..

Publicatie 24.05.18

Stacks Image 8230
Financiële tso-dilemma's


In de wet staat dat ouders de kosten van tussenschoolse opvang betalen. Het komt voor dat ouders in de loop van de schooltijd in financiële problemen komen en het overblijven (tijdelijk) niet kunnen betalen. En wat dan? lees meer …..

Publicatie 05.04.18

Stacks Image 8227
Het slecht weer programma


Stel je voor: het regent, het hagelt, het is heel erg koud, het sneeuwt of …. het speelterrein is blubberig van eerdere natte dagen. Is het dan slecht weer en kunnen de kinderen daar niet buiten spelen? lees meer …..

Publicatie 03.02.18

Stacks Image 8224
Een beroep om trots op te zijn!


De mensen die werken bij het overblijven, hebben veel verschillende titels: tso-medewerker, overblijfkracht, TSO’er, pleinwacht, broodouder of … Maar, heet de opvang nu TSO, overblijven of …, de begeleiders doen hetzelfde: kinderen begeleiden. Als deze begeleiders genoeg steun in de rug ervaren, kunnen zij fantastisch werk verrichten! lees meer …..

Publicatie 10.01.18

Stacks Image 8221
De bekostiging van de tussenschoolse opvang


Om overblijven blijvend goed te organiseren, is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt. Investeren in mensen betekent onder andere dat actuele kennis en informatie beschikbaar gesteld wordt, bijvoorbeeld door middel van een jaarlijkse cursus en het organiseren van regelmatig overleg. Denk bij investeren in middelen aan bijvoorbeeld voldoende geschikt spelmateriaal en fijne lunchruimtes. lees meer …..

Publicatie 10.10.17

Stacks Image 8218
Goed voorbeeldgedrag doet volgen


Naast voeding is een gezonde overblijfvoorziening afhankelijk van aandacht voor bewegen, gewicht, veiligheid én goed voorbeeld gedrag. Goed voorbeeldgedrag heeft invloed op het gedrag van kinderen én collega’s. lees meer …..

Publicatie 05.09.17

Stacks Image 8215
Wervingsactie nieuwe TSO-medewerkers


Voldoende tso-vrijwilligers vinden is soms een lastige opgave. Als je weet wie je zoekt en wat je te bieden hebt (zie deze column) ben je al een stukje op weg. Als je ook een vacature wilt plaatsen, zorg er dan voor dat de aspirant tso-medewerkers enthousiast worden als zij de advertentie lezen. Zorg ervoor dat de TSO en het vrijwilligerswerk opvallen tussen die andere oproepen. Zorg ervoor dat de vacature zich onderscheidt van die andere aanbiedingen voor vrijwilligerswerk. lees meer …..

Publicatie 10.07.17

Stacks Image 8212
Minder zieke kinderen en leerkrachten door gewassen handen


Zie jij net als ik regelmatig kleuters met flinke snottebellen op school rondlopen? Het ziet er vies uit, maar zoals ik ontdekte, bevordert het de gezondheid van klasgenootjes en leerkrachten ook niet. Het effect van kinderen die leren over hygiëne is misschien effectiever dan je zou denken. Door regelmatig handen te wassen, wordt de kans op griep en luchtweg- en darminfectie verkleind. lees meer …..

Publicatie 19.05.17

Stacks Image 8209
Genoeg overblijfkrachten voor het volgend schooljaar

Waar zijn de vrijwilligers die we zo hard nodig hebben? Deze vraag is een terugkerende, van het noord naar het zuid, van oost naar west. Het maakt niet uit waar in Nederland de basisschool staat, het vinden van vrijwilligers blijft een uitdaging. De oplossing is vaak een lastige, dit tso-werk promoten vraagt wat extra’s van je. Een aspirant-vrijwilliger maakt namelijk een aantal overwegingen, vóór hij of zij zich tussen de middag gaat inzetten voor jouw goede doel. lees meer …..

Publicatie 07.05.17

Stacks Image 8206
Jongens én meisjes met meer plezier laten bewegen


"Als je plezier hebt in bewegen, is de kans groot dat je blijft bewegen. Kinderen die geen plezier hebben tijdens de gymles, hebben een grotere kans om een minder actieve levensstijl te hebben en missen daardoor de voordelen voor hun gezondheid." dit schreven Leontien Vreeburg en René Diekstra als inleiding op een artikel in het boekje 'Jongens & meisjes – Zoek de verschillen?!' lees meer …..

Publicatie 02.03.17

Stacks Image 8203
Volle broodtrommels van kleuters


Jonge ouders zorgen liefst voor broodtrommels vol met lekkers. Het verwondert overblijfmedewerkers regelmatig, wat met name de vierjarigen meekrijgen van thuis. Van heerlijk belegde broodjes tot lolly’s, chips en rauwkost. Soms zijn de trommels tot de nok toe gevuld, deze maaltijden zijn vaak voldoende voor volwassenen. Ik ga hier niet beschrijven wat de ideale inhoud voor de broodtrommel is, daar kunnen mijn collega’s Geke Zandringa en Sascha Schouten met veel meer kennis van zaken over schrijven. Ik beperk mij tot de organisatie van de tussenschoolse opvang. lees meer …..

Publicatie 09.01.17

Stacks Image 8200
TSO-Begroting


Het najaar is dé periode om de begroting voor het volgend kalenderjaar op te stellen. Met de informatie die onlangs bekend gemaakt is, gaan schooldirecteuren aan de slag. Valt jouw TSO onder de verantwoordelijkheid van de school, dan is dit dus ook het moment dat de tso-coördinator aan de slag zal gaan met de tso-begroting. Hét moment om financiële plannen te maken voor het volgend jaar! Nu geldt: van uitstel komt afstel in 2017. lees meer…..


Publicatie 06.10.16

Stacks Image 8179
Geslaagde netwerkdag ‘Gluren bij de Buren’ in regio Rotterdam


De tso-coördinatoren netwerkdag in Geervliet is door de deelnemers zeer goed gewaardeerd en is volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar. Tijdens deze dag waren coördinatoren van negen kleine en grotere scholen te gast bij coördinator Annette van TSO Markenburg, waardoor de deelnemers ook tussen de middag ideetjes konden opdoen voor hun eigen TSO.
lees meer…..


Publicatie 29.09.16

Stacks Image 8176
Een fijne TSO voor iedereen


Wat zou het fijn zijn als iedereen tevreden was met de TSO, dat alle kinderen voldoende aten en dronken en zich goed vermaakten. Alle scholen voldoende begeleiders (pleinwachten, vrijwilligers, broodschoolouders, tso-medewerkers) hadden, die zichtbaar met plezier de kinderen begeleidden en alle leerkrachten die met vertrouwen hun kinderen overdroegen aan de overblijfmedewerkers. Hier zet ik mij voor in!
lees meer…..


Publicatie 08.09.16

Stacks Image 8173
In de krant


Op 8 juni vond de landelijke Buitenspeeldag plaats. Op initiatief van Sheila Hoogeland, in samenwerking met Ad Otten van Buurtsport (Stichting Welzijn Velsen), hebben de kinderen in haar woonplaats Velserbroek kunnen genieten van een speciaal spelprogramma. De IJmuider Courant deed verslag van dit evenement.
lees meer…..


Publicatie 09.06.16

Stacks Image 8170
De vrijwilligersregeling opnieuw onder de loep genomen


Nadat Staatssecretaris Sander Dekker in zijn brief aan de Tweede Kamer een eerste reactie had gegeven op de initiatiefnota voor tussenschoolse opvang van Michel Rog (CDA), heeft de Vaste Commissie voor OCW op 11 april met Staatssecretaris Sander Dekker van gedachten gewisseld over de voorstellen in de initiatiefnota.


lees meer…..


Publicatie 26.04.2016


Stacks Image 7302
Teken de petitie voor een gratis VOG!


Oproep aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie:

Maak de VOG van vrijwilligers in de lunchopvang op de basisschool ook gratis!

lees meer…..


Publicatie 28.02.2016


Stacks Image 5388
In de krant


Op 16 januari 2016 heeft er een redactioneel stuk in het Nederlands Dagblad gestaan “Overblijfouder als vak”.
Sheila Hoogeland is voor dit stuk geïnterviewd door journalist Auke van Eijsden.
lees meer…..


Publicatie 16.01.2016


Stacks Image 4118
De gemotiveerde tso-vrijwilliger


Het vinden van vrijwilligers voor de TSO is voor veel scholen een heikel punt. Dit is niet nieuw, in de 10 jaar dat ik scholen ondersteun is het vaak lastig gebleken om voldoende vrijwilligers te vinden. Bijzonder is dan dat sommige scholen geen enkel probleem hebben. Die scholen hebben zelfs wachtlijsten voor aspirant tso-vrijwilligers! Voor scholen daarom van belang om te weten, waar deze mensen hun drive vandaan halen om dit werk te doen.
lees meer…..


Publicatie 07.01.2016


Stacks Image 3144
Nog meer aandacht voor vrijwilligers


Het CDA maakte op 7 december jl., de Nationale Vrijwilligersdag 2015, haar initiatiefnota Vrijwilligers zijn Kampioenen bekend, omdat zij vindt dat vrijwilligers meer waardering en minder onnodige regels verdienen. Kamerlid Hanke Bruins Slot heeft de nota op 11 december jl. aangeboden aan staatsecretaris van Rijn.

lees meer…..

Publicatie 17.12.2015


Stacks Image 2289
De TSO-voorbeeldschool, een met een ster beloonde TSO


Heel veel scholen in Nederland steken heel veel energie in de aanpak van de tussenschoolse opvang. Het wettelijk kader laat behoorlijk wat ruimte om een eigen invulling te geven aan de opvang. Daardoor zijn uiteenlopende manieren van overblijven organiseren ontstaan.
lees meer…..

Publicatie 02.11.2015


Stacks Image 1345
De tso-begroting voor 2016


Het najaar is standaard de periode waarin ook op schoolniveau begrotingen worden gemaakt voor het nieuwe kalenderjaar.
De schoolbesturen ontvangen jaarlijks geld van het Rijk, waarvan zij praktisch alles moeten bekostigen. Dit bedrag wordt lumpsum genoemd. De lumpsum is niet geoormerkt, dus kan het schoolbestuur zelf beslissen hoe zij het geld besteedt.
lees meer……

Publicatie 26.10.2015


Stacks Image 1303
Schoolregels en schoolafspraken ook tijdens de TSO?


Bij de start van het schooljaar of in een periode waarin je de regels en afspraken onder de loep neemt, wordt deze vraag heel actueel. Welke regels gelden op school? Hoe onderscheidt de TSO zich van de school? Welke afspraken worden gemaakt en met wie?
lees meer……

Publicatie 09.09.2015


Stacks Image 952
Afscheid van het schooljaar


Wat zal je ze missen hė, je collega’s en de overblijfkinderen, of niet? Een heel lange vakantie voor de boeg, vraagt om een goede afsluiting van een afgelopen periode. Ook als jullie de eerste donderdag in juni de Nationale Overblijfdag gevierd hebben, is het fijn om aan het einde van het schooljaar elkaar nog een keer spreken.
lees meer……

Publicatie 08.07.2015Stacks Image 1022
Doe een bloem van papiermozaïek cadeau


Bedenk met met een groepje overblijfkinderen wat voor soort bloem jullie gaan maken en aan hoeveel tso-medewerkers je de bloemen gaat aanbieden op de Nationale Overblijfdag. Deze knutsel is bedoeld voor midden- en bovenbouw, in groepjes van 4 tot 6 kinderen.
lees meer…..

Publicatie 14.04.2015


Stacks Image 1075
Wat vinden jullie overblijfkinderen van de tussenschoolse opvang?


Hoor jij af en toe uitspraken als ‘Ik wil eigenlijk niet overblijven!’ en ‘Overblijven is stom!’ ? Mooi! Daar kunnen jullie wat mee doen! Tenslotte zijn de organisatie, de tso-medewerkers én de kinderen samen verantwoordelijk voor een fijne overblijftijd!
lees meer……

Publicatie 01.03.2015


Stacks Image 1163
Zó houd je plezier in je werk!


Het is vaak ontzettend lastig om medewerkers te vinden voor het werk tussen de middag op school, maar ze binnenboord houden is nog moeilijker. Ervoor zorgen dat medewerkers gemotiveerd blijven, is daarom zo belangrijk voor de voortgang van de opvang. In hoeverre er sprake is van werkplezier, zal bepalen hoe lang een tso-medewerker het werk zal willen blijven doen.
lees meer….

Publicatie 12.02.2015


Stacks Image 1224
Teleurgesteld: Geen gratis VOG voor de TSO


Zeer recent is de website van gratisvog.nl aangepast en lezen we nu: Onder meer uitgezonderd van de Regeling Gratis VOG zijn: scholen, BSO, TSO en peuterspeelzalen en organisaties met een winstoogmerk. Eerder stond slechts vermeld dat scholen en organisaties met een winstoogmerk buiten deze regeling vallen, maar nu wordt dus de TSO met name genoemd.
lees meer……

Publicatie 19.01.2015


Stacks Image 1281
Gratis VOG deel 1: De voorwaarden


Vanaf 1 januari 2015 is de regeling Gratis VOG van kracht. Deze regeling vloeit voort uit het pilotproject Gratis VOG voor vrijwilligers, dat ruim twee jaar geleden gestart is. De regeling is bedoeld voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.
Deze regeling duurt tot 31 december 2016, met intentie tot verlenging, voor een maximum van 100.000 VOG’s per jaar. Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Om in aanmerking te kunnen komen voor de gratis VOG dient de organisatie aan een aantal voorwaarden te voldoen.
lees meer……

Publicatie 07.01.2015


Stacks Image 1348
Waarom nog steeds die onrust?


Ondanks dat de Staatssecretaris van Financiën in oktober heeft gereageerd op de Kamervragen over de wet- en regelgeving rond vrijwilligers in de tussenschoolse opvang, is de rust nog steeds niet wedergekeerd in TSO-land, getuige het recente artikel in de krant.
lees meer……

Publicatie 22.12.2014


Stacks Image 1401
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)


Met een zekere regelmaat bespreek ik de Verklaring Omtrent Gedrag met directeuren en TSO-Coördinatoren. Dan blijkt de verplichte verklaring voor tso-medewerkers niet altijd bekend of duidelijk te zijn. En dat is niet zo heel vreemd, vind ik.
lees meer……


Publicatie 29.11.2014


Stacks Image 1454
Uitleg over de juiste aanpak van het Ministerie van Financiën


In onze zoektocht naar duidelijkheid over de vrijwilligersvergoedingen hebben we deze week opnieuw contact gezocht met de directeur Communicatie van het Ministerie van Financiën en het Handboek Loonheffingen 2014 van de Belastingdienst nog eens nageslagen. We hebben dit gecombineerd tot deze uitleg waarmee wij allemaal verder hopen kunnen:
lees meer……


Publicatie 23.10.2014


Stacks Image 1509
Wiebes: Naheffing op vergoeding tso-medewerkers is terecht en boetes worden niet ingetrokken


Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft antwoord gegeven op de vragen van de Tweede Kamer. De strekking is dat de naheffing bij de getroffen scholen op de vergoedingen aan tso-medewerkers terecht is en de opgelegde boetes niet zullen worden ingetrokken.
lees meer…..

Publicatie 21.10.2014..
..

Praktisch, interactief en positief!